Dự báo sâu bệnh tuần từ 25-31/8

Ngày đăng tin: Thứ hai, 25/08/2014 - 1:24 PM

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh bạc lá phát sinh tăng trên giống nhiễm và các vùng thường nhiễm nặng, nhất là sau mưa ẩm.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh tăng trên lúa đòng - trỗ - chín, nhất là lúa HT chắc xanh - chín tại các tỉnh Bắc Trung bộ, gây cháy cục bộ tại một số diện tích có mật độ cao; lúa mùa sớm các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Cần theo dõi chặt và phòng trừ sớm ở những nơi có mật độ cao.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Mật độ, diện tích nhiễm sâu non giảm. Tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thành một số diện tích còn lại và theo dõi trên trà lúa mùa cực muộn.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên lúa giai đoạn làm đòng. Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, tổ chức đồng loạt ra quân diệt chuột.

- Bệnh bạc lá phát sinh tăng trên giống nhiễm và các vùng thường nhiễm nặng, nhất là sau mưa ẩm. Hạn chế bón phân đạm, phân bón qua lá thúc đòng, nuôi hạt để hạn chế bệnh.

Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ nhện gié, bệnh lem lép hạt trên lúa đòng già - trỗ bông; bệnh khô vằn trên lúa đứng cái - đòng.

b) Trên mía

- Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để.

Cần hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp: Vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ cây bị bệnh tại những vườn mía bị bệnh, tăng cường chăm sóc, phòng trừ các loại dịch hại đúng quy trình kỹ thuật.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Lúa HT đòng trỗ - chắc xanh: Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... tiếp tục gây hại.

- Lúa mùa - vụ 3 giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái: Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu nghẹt rễ... rải rác hại nhẹ.

- Chuột: Hại cục bộ trên các trà lúa, tập trung vùng ven làng, đồi gò.

b) Trên cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp... tiếp tục hại trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Dự kiến từ 19 - 26/8 sẽ có đợt rầy nâu di trú rộ, vì vậy cần duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy chích hút thân cây lúa đối với lúa TĐ dưới 25 ngày sau sạ. Khi rầy xuất hiện mật độ cao cần tổ chức phòng trừ kịp thời theo khuyến cáo nhằm hạn chế thấp nhất khả năng rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

Những vùng chuẩn bị gieo cấy lúa TĐ - mùa 2014, cần theo dõi diễn biến của rầy nâu vào đèn và tình hình khí tượng thuỷ văn ở địa phương để xuống giống.

- Bệnh đạo ôn trên lúa HT tiếp tục giảm do đang bước vào cuối vụ nhưng trên lúa TĐ - mùa cần theo dõi và phòng trừ bệnh kịp thời trên lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh đốm vằn, bệnh lem lép hạt, chuột trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ - chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

Cục BVTV

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

Sâu cuốn lá nhỏ phun Mimic 20SC; Wellof 330EC, Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

Nhện gié phun Takare 2EC.

Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

Phun bộ HAI BBC giai đoạn trước trổ vá sau trổ (Beam 75WP + Bony 4SL + Carbenda sp 50SC) phòng trị bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá (bạc lá) do vi khuẩn, lem lép hạt, khô vằn, đốm nâu, vàng lá.

Trên cây trồng khác:

Cây chè

Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê

Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện

Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP phun đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện

Cây tiêu

Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP.

Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20-25g/gốc) khi rệp sáp xuất hiện gây hại.

H.A.I


Ngày đăng tin: Thứ hai, 25/08/2014 - 1:24 PM