Sản phẩm

Siêu Lúa TE 01
Khối lượng: 50kg
NPK Chuyên dùng - Siêu Lúa TE 01
Super Lân Canxi Magie
Khối lượng: 50kg
Phân Trung Vi Lượng - Super Lân Canxi Magie - Dạng Viên/Bột
Urê-Silic 31-1-1-15SiO2
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA - Urê-Silic 31-1-1-15SiO2
Siêu Lúa TE 02
Khối lượng: 50kg
NPK Chuyên Dùng - Siêu Lúa TE 02
Tinh Hoa Bio TH 01
Khối lượng: 50kg
Phân Hữu Cơ Tinh Hoa Bio TH 01
16-16-8-13S - Một màu
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA 16-16-8-13S - Một màu
20-9-20+TE
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA 20-9-20+TE