Urê-Silic 31-1-1-15SiO2
NPK TINH HOA - Urê-Silic 31-1-1-15SiO2

Khối lượng: 50kg

THÀNH PHẦN :

- Total Nitrogen (N-Đạm):................................31%

- Phosphoric (P2O5 - Lân):..............................1%

- Soluble Potash (K2O-Kali):............................1%

- Oxyt Silic (SiO2):..........................................15%

- Trung Vi Lượng: Mg, Ca, Cu, Zn, Mn, Bo...(dạng vết)

   


Sản phẩm cùng loại