Siêu Lúa TE 02
NPK Chuyên Dùng - Siêu Lúa TE 02

Khối lượng: 50kg

THÀNH PHẦN :

- Total Nitrogen (N-Đạm):................................20%

- Phosphoric (P2O5 - Lân):..............................2%

- Soluble Potash (K2O-Kali):...........................22%

- Oxyt Silic (SiO2):..........................................5%

- Trung Vi Lượng: Mg, Ca, Cu, Zn, Mn, Bo...(dạng vết)

CÁCH DÙNG:

-  Bón giai đoạn 3 (sau sạ 40-45 ngày): 75-100 kg/ha

   


Sản phẩm cùng loại