Siêu Lúa TE 01
NPK Chuyên dùng - Siêu Lúa TE 01

Khối lượng: 50kg

THÀNH PHẦN :

- Total Nitrogen (N-Đạm):................................22%

- Phosphoric (P2O5 - Lân):..............................10%

- Soluble Potash (K2O-Kali):.............................5%

- Oxyt Silic (SiO2):..........................................5%

- Trung Vi Lượng: Mg, Ca, Cu, Zn, Mn, Bo...(dạng vết)

CÁCH DÙNG:

- Bón thúc 1 (7-10 ngày sau sạ): 100-125 kg/ha

- Bón thúc 2 (15-20 ngày sau sạ): 125-150 kg/ha

-  Bón thúc 2 (15-20 ngày sau sạ): 125-150 kg/h
   


Sản phẩm cùng loại