Phân NPK

20-20-15+TE
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA 20-20-15+TE
20-20-15+TE GOLD
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA 20-20-15+TE GOLD Cao Cấp
15-15-15+5S
Khối lượng: 50kg
NPK TINH HOA 15-15-15+5S Công nghệ phức hợp 1 màu