25-25-5-TE
NPK TINH HOA 25-25-5+TE

Khối lượng: 50kg

THÀNH PHẦN :

- Total Nitrogen (N-Đạm):.................................25%

- Phosphoric (P2O5 - Lân):..............................25%

- Soluble Potash (K2O-Kali):.............................5%

- Trung Vi Lượng: Mg, Ca, Cu, Zn, Mn, Bo...(dạng vết)

   


Sản phẩm cùng loại