20-9-20+TE
NPK TINH HOA 20-9-20+TE

Khối lượng: 50kg

THÀNH PHẦN :

- Total Nitrogen (N-Đạm):.................................20%

- Phosphoric (P2O5 - Lân):..............................9%

- Soluble Potash (K2O-Kali):.............................20%

- Trung Vi Lượng: Mg, Ca, Cu, Zn, Mn, Bo...(dạng vết)

   


Sản phẩm cùng loại