16-16-8-13S - Một màu
NPK TINH HOA 16-16-8-13S - Một màu

Khối lượng: 50kg

THÀNH PHẦN :

- Total Nitrogen (N-Đạm):..................................16%

- Phosphoric (P2O5 - Lân):............................... 16%

- Soluble Potash (K2O-Kali):..............................8%

- Sunphur (S):...................................................13%

- Trung Vi Lượng MgO 500, CaO 500, Bo 50 (ppm)

   


Sản phẩm cùng loại