15-15-15+5S
NPK TINH HOA 15-15-15+5S Công nghệ phức hợp 1 màu

Khối lượng: 50kg

- NitrogenTHÀNH PHẦN :

THÀNH PHẦN :

- Total Nitrogen (N-Đạm):.................................15%

- Phosphoric (P2O5 - Lân):.............................. 15%

- Soluble Potash (K2O-Kali):.............................15%

- Sunphur (S):...................................................5%

- Trung Vi Lượng MgO 500, CaO 500, Bo 50 (ppm)

- Trung Vi Lượng: Mg, Ca, Cu, Zn, Mn, Bo...(dạng vết)(N)                            15%
- Phosphate (P2O5)                       15%
- Soluble Potach (K2O)                     15%
- Sunphur (S)                                   
   


Sản phẩm cùng loại