20-20-15+TE GOLD
NPK TINH HOA 20-20-15+TE GOLD Cao Cấp

Khối lượng: 50kg

THÀNH PHẦN :

- Total Nitrogen (N-Đạm):..............................20%

- Phosphoric (P2O5 - Lân):..............................20%

- Soluble Potash (K2O-Kali):............................15%

- Trung Vi Lượng: Mg, Ca, Cu, Zn, Mn, Bo...(dạng vết)

   


Sản phẩm cùng loại