Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 14-20/3)

Ngày đăng tin: Thứ hai, 14/03/2016 - 3:18 PM

Tại các tỉnh phía Bắc, ốc bươu vàng gây hại cục bộ trên lúa mới gieo cấy nhất là trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước thường xuyên ...

1. Trên lúa

a) Các tỉnh phía Bắc

Bệnh đạo ôn lá: Tiếp tục phát sinh gây hại trên mạ và lúa cấy tại một số địa phương. Trong điều kiện thời tiết ấm, xen kẽ các đợt không khí lạnh, ẩm độ không khí cao kèm theo mưa kết hợp với việc nông dân bón thúc đẻ nhánh cho lúa là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại. Đặc biệt trên những chân đất cát pha, đất thịt nhẹ, vùng bán sơn địa và trên giống nhiễm. Cần theo dõi và phòng chống kịp thời, đặc biệt tại một số tỉnh Bắc Trung bộ như Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An.

Chuột: Phát sinh gây hại tăng, hại nặng trên những chân ruộng gần gần mương máng, gò bãi.

Ốc bươu vàng: Gây hại cục bộ trên lúa mới gieo cấy nhất là trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước thường xuyên chưa được áp dụng các biện pháp phòng trừ.

b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Rầy nâu và rầy lưng trắng gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn đoạn đòng - trỗ tại Quảng Ngãi, Bình Định và tiếp tục tích lũy gây hại trên lúa từ giai đoạn đòng trở đi.

- Bệnh đạo ôn lá gia tăng trên lúa cuối đẻ nhánh - làm đòng tại các tỉnh duyên hải. Gây hại nặng trên các giống nhiễm và các vùng ổ dịch hàng năm, những ruộng bón phân không cân đối, bón thừa đạm. Bệnh đang có xu hướng lây lan gây hại ở cổ bông trên lúa giai đoạn trỗ.

- Bệnh đạo ôn cổ bông: phát sinh trên lúa giai đoạn đòng - trỗ.

- Chuột: Gia tăng hại lúa ĐX giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, hại nặng ruộng ven làng, đồi gò, kênh mương, những nơi tổ chức phòng trừ chưa tốt...

Ngoài ra, các đối tượng khác như: sâu năn, sâu cuốn lá... phát sinh hại lúa trà sớm và chính vụ giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.

c) Các tỉnh phía Nam

- Trên lúa ĐX diện tích và mức nhiễm rầy nâu sẽ giảm do lúa đang vào chắc và chín, rầy nâu phổ biến tuổi 2 - 4.

- Khi xuống giống lúa HT 2016 cần theo dõi rầy vào đèn, tình hình khí tượng thủy văn để bảo đảm xuống né rầy và hạn chế bị ảnh hưởng của hạn mặn. Nên gieo sạ mật độ vừa phải.

- Trong những ngày tới bệnh đạo ôn lá có thể sẽ xuất hiện trên lúa HT sớm giai đoạn đẻ nhánh ở mức độ nhẹ đến trung bình. Bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát triển và gây hại trên các trà lúa trỗ chín. Khuyến cáo nông dân nên thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm và phòng trị bệnh đạo ôn kịp thời và hiệu quả.

- Thời tiết nắng nóng, cần lưu ý bọ trĩ, rầy phấn trắng, sâu cuốn lá nhỏ ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh, bệnh lem lép hạt, chuột ở giai đoạn trỗ - chín.

Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

2. Trên cây trồng khác

- Sâu đục thân, sâu cắn lá hại ngô; sâu đục thân đậu tương; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy...gây hại trên rau có chiều hướng gia tăng, cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm hại tăng.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long hại nhẹ.

- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại và có xu hướng tăng nhẹ về diện tích ở các tỉnh ĐBSCL.

CỤC BVTV

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh, mức độ gây hại có thể tăng nhanh trong điều kiện thời tiết ấm và mưa ẩm, trên giống nhiễm, cần phát hiện sớm và phòng trị kịp thời bằng thuốc đặc trị đạo ôn: Beam 75WP kết hợp với thuốc khuẩn Bonny 4SL phòng trừ các bệnh do vi khuẩn (hoặc bộ HAI-BB hay BBC, BBA) và phối hợp Aviso 350SC để phòng trừ các nấm bệnh phổ rộng gây lem lép hạt giai đoạn trước trổ và sau trổ đều.

Sâu cuốn lá nhỏ phun thuốc trừ sâu Mimic 20SC (không sợ sâu kháng thuốc), có thể phối hợp với Altach 5EC để tăng khả năng diệt sâu nhanh hơn, hoặc phun riêng Wellof 330EC. Khi xuất hiện rầy ở mật độ cao có thể phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) hoặc rải Wellof 3GR (12 kg/ha). Ốc bươu vàng rải Honeycin 6GR.

Trên cây trồng khác:

Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC; Nhện đỏ phun Takare 2EC; Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê: Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP.

Cây tiêu: Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP, Bonny 4SL. Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20-25g/gốc).

Cây thanh long: Bệnh đốm nâu phun bộ ba đốm nâu của Công ty CP Nông Dược HAI, thán thư phun Carbenda supper 50SC.

H.A.I

 

Ngày đăng tin: Thứ hai, 14/03/2016 - 3:18 PM