DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 9 – 15/6

Ngày đăng tin: Thứ tư, 11/06/2014 - 8:06 AM

Rầy nâu – rầy nâu nhỏ - rầy lưng trắng lứa 3: Tiếp tục hại trên lúa giai đoạn chắc xanh – đỏ đuôi và gây cháy rầy cục bộ nếu không phòng trừ kịp thời.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Rầy nâu – rầy nâu nhỏ - rầy lưng trắng lứa 3: Tiếp tục hại trên lúa giai đoạn chắc xanh – đỏ đuôi và gây cháy rầy cục bộ nếu không phòng trừ kịp thời. Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ và phòng chống ở nơi có mật độ cao. Những diện tích lúa đã chín, thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhất là những diện tích bị nhiễm rầy nặng.

-Chuột: Tiếp tục phát sinh trên các trà lúa muộn giai đoạn chín sáp và trên trà lúa hè thu mới gieo cấy ở các tỉnh Bắc Trung bộ. Cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột (khi trắng đồng) giữa vụ đông xuân và hè thu, mùa.

- Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh gây hại gia tăng trên trà lúa muộn chín sữa – chín sáp, cần tiếp tục theo dõi và phòng chống ở nơi có tỷ lệ bệnh cao.

- Ngoài ra, cần theo dõi các đối tượng khác như nhện gié trên trà xuân muộn; ốc bươu vàng, sâu keo, châu chấu…trên lúa hè thu.

b) Trên mía

- Hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp: Vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy cây bị bệnh tại những vườn mía sau thu hoạch, phòng trừ các loại dịch hại đúng quy trình kỹ thuật.

- Tổ chức tuyên truyền, tăng cường công tác tập huấn cho nông dân về quy trình kỹ thuật trồng mới bằng giống sạch bệnh, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại mía, nhất là bệnh chồi cỏ và bọ hung hại mía.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

a) Trên lúa

- Sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng…phát sinh gây hại nhẹ trên lúa xuân hè, hè thu sớm đứng cái, đòng trỗ.

- Bọ trĩ, sâu keo…phát sinh hại chủ yếu lúa hè thu giai đoạn mạ, đẻ nhánh.

-Chuột: hại cục bộ giống gieo lúa hè thu tập trung vùng ven làng, đồi gò.

- Ốc bươu vàng: Lây lan theo nguồn nước.

b) Trên cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp…tiếp tục hại phổ biến trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư…hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả, thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 3 -4 tiếp tục phát triển. Vì vậy bà con nông dân thăm đồng thường xuyên phát hiện sớm để có biện pháp phòng trị kịp thời và hiệu quả. Phun thuốc đặc trị rầy khi rầy nâu ở mật độ cao, không phối hợp với thuốc trừ sâu phun xịt cho lúa < 40 NSS nhằm hạn chế bộc phát dịch hại giai đoạn sau.

- Điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ kết hợp với các trà lúa hiện nay đang tập trung ở giai đoạn đẻ nhánh, đòng trỗ thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển, cần lưu ý trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm.

- Ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh phát triển ở mức độ nhẹ; lưu ý phòng ngừa tốt ốc bươu vàng đối với lúa ở giai đoạn mạ và những ruộng khó thoát nước.

Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng như bọ trĩ, rầy phấn trắng trên lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh nhất là trên những ruộng khô thiếu nước. Chú ý chuột gây hại những ruộng mới gieo sạ. Cần phát động nông dân hưởng ứng phong trào diệt chuột. 

Nguồn: Báo NNVN


Ngày đăng tin: Thứ tư, 11/06/2014 - 8:06 AM