Dự báo sâu bệnh tuần từ 29/9 - 5/10

Ngày đăng tin: Thứ hai, 29/09/2014 - 9:55 AM

Tại các tỉnh phía Bắc, rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục gia tăng mật độ trên trà lúa trỗ - chín; gây vàng lá, cháy rầy cục bộ ở những diện tích có mật độ cao.

1. Các tỉnh phía Bắc

Trên lúa:

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục gia tăng mật độ trên trà lúa trỗ - chín; gây vàng lá, cháy rầy cục bộ ở những diện tích có mật độ cao. Cần theo dõi chặt và phòng trừ sớm ở những nơi có mật độ cao.

- Sâu đục thân 2 chấm: Tiếp tục gây hại trên lúa trà muộn giai đoạn trỗ - ngậm sữa ở đồng bằng và trung du phía Bắc; mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, nặng cục bộ. Tập trung theo dõi và phòng trừ kịp thời ngay từ khi lúa đòng già - chuẩn bị trỗ hoặc khi trứng rộ.

- Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục phát sinh tăng trên giống nhiễm và các vùng thường nhiễm nặng, nhất là sau mưa ẩm, những vùng bón thừa đạm. Bệnh có thể sẽ tiếp tục lây lan, gây hại nặng sau các đợt mưa rào kèm theo gió lớn. Hạn chế bón phân đạm, phân bón qua lá thúc đòng, nuôi hạt để hạn chế bệnh.

- Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa muộn; sâu, bệnh hại bông, hạt như nhện gié, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn trên lúa đòng già - trỗ bông và một số sâu, bệnh khác.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Lúa HT muộn: Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... tiếp tục gây hại. Cần chú ý sâu cuốn lá nhỏ hại cục bộ lá đòng trên lúa đòng - trỗ.

- Lúa mùa - vụ 3 giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái: Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu nghẹt rễ... rải rác hại nhẹ.

- Lúa rẫy (Tây Nguyên): Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát sinh và gây hại cục bộ.

- Chuột: Hại cục bộ trên các trà lúa, tập trung vùng ven làng, đồi gò.

3. Các tỉnh phía Nam

- Trong tuần tới, trên đồng phổ biến rầy trưởng thành mang trứng và đến cuối tháng trứng bắt đầu nở. Các tỉnh khuyến cáo nông dân không nên phun thuốc trừ sâu cuốn lá cũng như các loại thuốc phổ rộng để trừ rầy tránh bộc phát rầy nhằm hạn chế sự lan truyền bệnh VL, LXL do rầy nâu gây ra cho lúa ĐX 2014-2015.

Những vùng chuẩn bị cấy lúa mùa 2014 và gieo sạ lúa ĐX sớm 2014-2015: Đây là thời điểm thích hợp tiến hành cấy né rầy cho lúa mùa và gieo sạ né rầy cho lúa ĐX sớm.

- Lưu ý phòng ngừa tốt đối với ốc bươu vàng, đặc biệt đối với lúa mới sạ < 15 ngày và những ruộng khó thoát nước; bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá ở giai đoạn đẻ nhánh - đòng. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

CỤC BVTV

KHUYẾN CÁO

Trên lúa

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun Mimic 20SC (giai đoạn đẻ nhánh); Wellof 330EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

- Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

- Bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3 - 5 ngày và trổ đều.

Trên cây trồng khác

Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC. Nhện đỏ phun Takare 2EC. Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê: Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2. Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

Cây tiêu: Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP, Bony 4SL. Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20 - 25 gr/gốc) khi rệp sáp xuất hiện gây hại.

H.A.I


Ngày đăng tin: Thứ hai, 29/09/2014 - 9:55 AM