Dự báo sâu bệnh tuần từ 18-24/8

Ngày đăng tin: Thứ hai, 18/08/2014 - 9:40 AM

Tại các tỉnh phía Bắc, sâu non cuốn lá nhỏ phát sinh diện rộng với mật độ rất cao trên lúa mùa giai đoạn đòng - trỗ tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, một số tỉnh trung du, miền núi.

Dự báo sâu bệnh tuần từ 18-24/8

Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa
 

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non phát sinh diện rộng với mật độ rất cao trên lúa mùa giai đoạn đòng - trỗ tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, một số tỉnh trung du, miền núi như Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh và một số diện tích của tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

Nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng cần phòng trừ trên 75% diện tích gieo cấy. Cần theo dõi những trà lúa, những vùng có nguy cơ cao và phòng trừ tích cực trên những diện tích có mật độ cao, nhất là lúa giai đoạn đòng - trỗ. Một số vùng có mật độ sâu quá cao, hiện tượng xen gối lứa sâu, hoặc mật độ sâu còn cao sau phun thuốc nhất thiết phải phun lại lần 2.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh tăng trên lúa từ giai đoạn sau đòng - trỗ, nhất là lúa HT giai sau đoạn ngậm sữa chín, có khả năng gây cháy cục bộ tại một số diện tích mật độ cao. Cần theo dõi chặt và phòng trừ sớm ở những nơi có mật độ cao.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên lúa giai đoạn làm đòng. Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, tổ chức đồng loạt ra quân diệt chuột.

- Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ nhện gié, bệnh lem lép hạt trên lúa đòng già - trỗ bông; bệnh khô vằn trên lúa đứng cái - đòng.

b) Trên mía

- Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để.

Cần hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp: Vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ cây bị bệnh tại những vườn mía bị bệnh, tăng cường chăm sóc, phòng trừ các loại dịch hại đúng quy trình kỹ thuật.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Lúa HT đòng trỗ - chắc xanh: Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... tiếp tục gây hại.

- Lúa mùa - vụ 3 giai đoạn mạ - đẻ nhánh: Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu nghẹt rễ... rải rác hại nhẹ.

- Chuột: Hại cục bộ trên các trà lúa, tập trung vùng ven làng, đồi gò.

b) Trên cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp... tiếp tục hại trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 5 và trưởng thành, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, lúa giai đoạn làm đòng trỗ có thể nhiễm nặng cục bộ. Các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa TĐ cần gieo sạ sớm để tránh lũ; đồng thời, theo dõi diễn biến rầy nâu di trú để xuống giống vì nguy cơ bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá vẫn còn cao.

- Do điều kiện thời tiết thuận lợi, bệnh đạo ôn dự báo trong thời gian tới gây hại ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ, những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm có thể bị hại nặng, bà con nông dân cần thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện bệnh đạo ôn ngay khi bệnh chớm xuất hiện, phun kỹ bằng các loại thuốc đặc trị bệnh đạo ôn.

- Bệnh bạc lá tiếp tục phát sinh phát triển trên lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trỗ. Lưu ý các biện pháp canh tác như không bón thừa phân đạm, bón các loại phân có chứa silic và canxi để ngăn ngừa bệnh.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý bệnh đốm vằn, bệnh lem lép hạt, chuột trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ - chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

CỤC BVTV

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

Sâu cuốn lá nhỏ phun Mimic 20SC; Wellof 330EC, Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày

Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

Phun bộ HAI BBC giai đoạn trước trổ vá sau trổ (Beam 75WP + Bony 4SL + Carbenda sp 50SC) phòng trị bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá (bạc lá) do vi khuẩn, lem lép hạt, khô vằn, đốm nâu, vàng lá.

Trên cây trồng khác:

Cây chè

Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê

Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện.

Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP phun đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện.

Cây tiêu

Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP.

Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20 - 25 gr/gốc) khi chúng xuất hiện gây hại.

H.A.I


Ngày đăng tin: Thứ hai, 18/08/2014 - 9:40 AM