Dự báo sâu bệnh tuần từ 16-22/6

Ngày đăng tin: Thứ hai, 16/06/2014 - 3:55 PM

Tại các tỉnh phía Bắc, chuột tiếp tục phát sinh trên các trà lúa muộn giai đoạn chín sáp và trên trà lúa HT mới gieo cấy ở các tỉnh Bắc Trung bộ.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Gây hại nhẹ trên mạ, lúa sớm và cực sớm khu vực Bắc bộ.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh trên các trà lúa muộn giai đoạn chín sáp và trên trà lúa HT mới gieo cấy ở các tỉnh Bắc Trung bộ. Cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột (khi trắng đồng) giữa vụ ĐX và HT, mùa.

Ngoài ra, châu chấu, bọ trĩ, sâu keo, ốc bươu vàng… sẽ tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa mới gieo, cấy giai đoạn đẻ nhánh mức độ hại nhẹ đến trung bình, nặng cục bộ.

b) Trên mía

- Hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp: Vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ cây bị bệnh tại những vườn mía sau thu hoạch, phòng trừ các loại dịch hại đúng quy trình kỹ thuật.

- Tổ chức tuyên truyền, tăng cường công tác tập huấn cho nông dân về quy trình kỹ thật trồng mới bằng giống sạch bệnh, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại mía, nhất là bệnh chồi cỏ và bọ hung hại mía.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng... phát sinh gây hại nhẹ trên lúa XH - HT sớm đứng cái - đòng trỗ.

- Bọ trĩ, sâu keo... phát sinh hại chủ yếu lúa HT giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Chuột: Hại cục bộ giống gieo lúa HT tập trung vùng ven làng, đồi gò.

- Ốc bươu vàng: Lây lan theo nguồn nước.

b) Trên cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp... tiếp tục hại phổ biến trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 4 - 5 và một số trưởng thành tiếp tục phát triển với mật độ nhẹ - trung bình. Các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa TĐ cần lưu ý theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống không bị ngập úng và hạn chế thấp nhất rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho lúa.

- Do thời tiết nắng, mưa xen kẽ nên bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Cần thăm đồng thường xuyên, phát hiện bệnh sớm, để kịp thời phòng trừ bệnh hại lá; những ruộng trồng giống nhiễm bệnh nên phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa trỗ khoảng 5% và phun lần 2 khi lúa trỗ đều theo nguyên tắc 4 đúng.

- Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở hầu hết các tỉnh trong vùng. Hạn chế phun ngừa khi mật độ sâu thấp (dưới 40 con/m2), lúa ở giai đoạn dưới 40 ngày để tránh bộc phát rầy nâu ở giai đoạn lúa trỗ. Những diện tích có mật độ sau cao, lúa ở giai đoạn đẻ nhánh - đòng cần phòng chống ngay khi sâu ở tuổi 2 - 3.

- Ngoài ra cần lưu ý bệnh lem lép hạt sẽ phát triển trên lúa HT giai đoạn trỗ - chín, nếu gặp mưa nhiều có thể phun ngừa bệnh lem lép hạt. Chú ý chuột gây hại những ruộng mới gieo sạ; cần phát động nông dân hưởng ứng phong trào diệt chuột.

CỤC BVTV


Ngày đăng tin: Thứ hai, 16/06/2014 - 3:55 PM