Dự báo dịch hại tuần từ 26/5-2/6

Ngày đăng tin: Thứ sáu, 30/05/2014 - 9:28 AM

Tại các tỉnh phía Bắc, rầy nâu - rầu nâu nhỏ - rầy lưng trắng lứa 3: Tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên lúa giai đoạn trỗ bông - chắc xanh, đỏ đuôi.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Rầy nâu - rầu nâu nhỏ - rầy lưng trắng lứa 3: Tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên lúa giai đoạn trỗ bông - chắc xanh, đỏ đuôi, gây cháy rầy cục bộ trên lúa giai đoạn chắc xanh - chín. Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ và phòng chống ở nơi có mật độ cao. Những diện tích lúa đã chín, thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhất là những diện tích bị nhiễm rầy nặng.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng trên lúa đòng. Cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột.

- Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh gây hại gia tăng trên trà lúa đòng - trỗ bông, cần tiếp tục theo dõi và phòng chống ở nơi có tỷ lệ bệnh cao.

- Ngoài ra, cần theo dõi và phòng chống sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân bướm 2 chấm trên trà lúa cực muộn.

b) Trên mía

Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc tại Nghệ An. Cần vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ nguồn bệnh và thay thế những diện tích mía đã lưu gốc nhiều năm.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

-Sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng... rải rác hại nhẹ trên lúa đông xuân muộn chín, lúa xuân hè giai đoạn đòng trỗ.

- Bọ trĩ, sâu keo... phát sinh hại chủ yếu lúa hè thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Chuột: Hại nhẹ chủ yếu trên lúa xuân hè giai đoạn đẻ nhánh và giống gieo lúa hè thu sớm.

b) Trên cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp... tiếp tục hại phổ biến trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Dự kiến rầy nâu trưởng thành vào đèn rộ từ 21 - 25/5.

Hiện nay toàn vùng còn khoảng hơn 300.000 ha chưa xuống giống lúa hè thu 2014, vì vậy các địa phương chưa xuống giống cần tranh thủ làm đất, theo dõi rầy di trú để xuống giống né rầy nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa non.

Đồng thời, vệ sinh đồng ruộng, cày ải đảm bảo thời gian cách ly nguồn bệnh, áp dụng canh tác lúa “3 giảm 3 tăng”, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), công nghệ sinh thái. Theo dõi trên trà lúa trỗ - chín và phòng chống kịp thời ở những diện tích có mật độ cao.

- Bệnh đạo ôn: Thời tiết thường xen kẽ với các đợt nắng nóng là điều kiện thích hợp cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng, đặc biệt trên những ruộng sử dụng giống nhiễm bệnh, sạ dầy, bón phân đạm nhiều ở đầu vụ. Cần theo dõi và chòng chống kịp thời.

- Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng như bọ trĩ, rầy phấn trắng trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh nhất là trên những ruộng khô thiếu nước. Chú ý chuột gây hại những ruộng mới gieo sạ. Cần phát động nông dân hưởng ứng phong trào diệt chuột.


Ngày đăng tin: Thứ sáu, 30/05/2014 - 9:28 AM